เนื่องด้วยทางบริษัท มัลติลิ้งค์ จำกัด จะทำการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดข้างล่าง

 

This notification is to advise you that with effect from 1 January 2018, Multilink Company Limited will relocate its Head Office to the new location below.

 

www.multilink.co.th/images//1514906653.jpg